ליקרים של ענת -ריבות 

מפעל כללי , בכשרות רגילה, שם המשגיח רפאל חתוכה  - 0526478448 
מפעל כללי , בכשרות רגילה, שם המשגיח רפאל חתוכה  - 0526478448