מאגורת כביר

מאגורה באפיק נחל כביר.נ.צ. 501532 / 167040 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 167040 / 501532, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
מאגורה באפיק נחל כביר.נ.צ. 501532 / 167040 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 167040 / 501532, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.