מאדיס

מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יפת אליהו – 054-8497954 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a1/
מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יפת אליהו – 054-8497954 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%90%d7%93%d7%99%d7%a1/