מאפית המשפחה

קונדטוריה חלבי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח זביחי רפאל – 052-7682822 מפקח הרב עושרי יוסף- רב מדור קונדיטוריות ומאפיות – 054-8425580 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94/
קונדטוריה חלבי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח זביחי רפאל – 052-7682822 מפקח הרב עושרי יוסף- רב מדור קונדיטוריות ומאפיות – 054-8425580 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94/