מאפית ידעי

מאפיה כללי , בכשרות רגילה, שם המשגיח אמיר חממי  - 054-5555666 
מאפיה כללי , בכשרות רגילה, שם המשגיח אמיר חממי  - 054-5555666