מבשלים חוויה

בית ספר לבישול כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זגורי אליהו – 054-4607800 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%94/
בית ספר לבישול כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח זגורי אליהו – 054-4607800 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%95%d7%99%d7%94/