מגה בעיר סניף אבא אחימאיר

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עוזרי משה -054-7708319 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%91%d7%90-%d7%90%d7%97%d7%99%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עוזרי משה -054-7708319 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%91%d7%90-%d7%90%d7%97%d7%99%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8/