מגה בעיר סניף יהודה המכבי

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן עזריאל – 050-4120995 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%99/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן עזריאל – 050-4120995 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%99/