מגה בעיר סניף עמק ברכה

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a2%d7%9e%d7%a7-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%94/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%a2%d7%9e%d7%a7-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%94/