מגנדה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלמסי רחמים – 052-7676242 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלמסי רחמים – 052-7676242 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94/