מגרש משחקים בחורשת בית פלט

גינה עירונית עם 4 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 4 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים