מגרש משחקים בחורשת יפתח (הדולפנריום)

גינה עירונית עם 7 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 7 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים