מגרש משחקים בחורשת שתולים

גינה עירונית עם 4 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 4 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים