מגרש משחקים גן יוסי בן יוסי

גינה עירונית עם 5 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 5 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים