מגרש משחקים דם המכבים

גינה עירונית עם 5 מתקנים, מתוכם 2 נגיש/ים
גינה עירונית עם 5 מתקנים, מתוכם 2 נגיש/ים