מגרש משחקים הגולן 60

גינה עירונית עם 6 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 6 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים