מגרש משחקים התעודה האדומה

גינה עירונית עם 5 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 5 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים