מגרש משחקים כפר יונה

גינה עירונית עם 6 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים
גינה עירונית עם 6 מתקנים, מתוכם 0 נגיש/ים