מגשי ארוח עונות

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הוכברגר נחמיה – 053-3190700 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הוכברגר נחמיה – 053-3190700 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/