מג'יק בורגר

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח איזנשטט שבתאי – 050-4055532 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a8/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח איזנשטט שבתאי – 050-4055532 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a8/