מדרכה ברחוב האבות

המעבר של המדרכה צר
המעבר של המדרכה צר