מוזיאון פלורסהיים

מוזיאון לאומנות יהודית ויודאיקה ע"A קארל אלכסנדר פלורסהיים
מוזיאון לאומנות יהודית ויודאיקה ע"A קארל אלכסנדר פלורסהיים