מועב שירותי מזון ופתרונות ניהול

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פינקלשטיין ישראל – 050-4150641 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%91-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פינקלשטיין ישראל – 050-4150641 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%91-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c/