מוקיאה שוקלד

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלוזמן ישראל – 054-8448519 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%93/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלוזמן ישראל – 054-8448519 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%93/