מזנון מקור הברכה

מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לוי רוני – 052-4214904 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%94/
מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח לוי רוני – 052-4214904 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%94/