מחסני להב סניף אינשטיין

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בן שמואל אליעזר – 058-7897709 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%97%d7%a1%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%91-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f/
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בן שמואל אליעזר – 058-7897709 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%97%d7%a1%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%91-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f/