מטבח כפר הירוק

קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמואל חשטא - 054-4599037
קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמואל חשטא - 054-4599037