מטבח תפן I.B.M

קייטרינג חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צוברי צמח - 050-7918877
קייטרינג חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח צוברי צמח - 050-7918877