מיטוסט

מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a1%d7%98/
מזנון בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%95%d7%a1%d7%98/