מיכאל באמצע היום

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן עמית – 054-5545991 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן עמית – 054-5545991 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d/