מינימרקט אורי כבר גבירול

מדרכה לא נגישה
מדרכה לא נגישה