מיניסטור פלאפל

פלאפל כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח זינגול שי – 054-7866192 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c/
פלאפל כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח זינגול שי – 054-7866192 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c/