מיני שוק חנה

ירקן פרווה, בכשרות רגילה
ירקן פרווה, בכשרות רגילה