מיקסי סלט בר

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גיאת אביעד- 052-7610586 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%99-%d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%91%d7%a8/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גיאת אביעד- 052-7610586 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%99-%d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%91%d7%a8/