מישל עיתון הארץ

מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח משולם אברהם – 050-5941502 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/
מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח משולם אברהם – 050-5941502 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/