מלון פרימה לינק

בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בודנשטיין שלמה - 052-5456540
בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בודנשטיין שלמה - 052-5456540