מלך הכנאפה פורדיס

לא מקבלים אשראי
לא מקבלים אשראי