מלכה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ורדיגר ישראל – 03-5285663 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ורדיגר ישראל – 03-5285663 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%94/