ממפיס

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עדני ציון – 050-7257724 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%a1/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח עדני ציון – 050-7257724 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%a1/