מנה מנה

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בנש אשר – 050-5274451 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a0%d7%94/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בנש אשר – 050-5274451 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a0%d7%94/