מני ומאיר גריל בר

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שבתאי חי – 052-8895683 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%a8/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שבתאי חי – 052-8895683 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%a8/