מסיבונת

קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בלויגרונד דוד -052-4754042 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%aa/
קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בלויגרונד דוד -052-4754042 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%aa/