מסלעת גן הבנים

כמה סלעים, רובם נמוכים, שניים או שלושה מתוכם קצת יותר גבוהים.
כמה סלעים, רובם נמוכים, שניים או שלושה מתוכם קצת יותר גבוהים.