מעבר חציה דרך ירושליים/אורי כהן

מעבר חציה בעל הנחמה נגישה
מעבר חציה בעל הנחמה נגישה