מעבר חציה נגיש עם רמפה

בית הספר יסודי, מעלות משולם
בית הספר יסודי, מעלות משולם