מעבר חצייה נגיש צומת דרך ירושלים/שרגא בן ארי

מעבר חצייה נגיש עם הנמכה בכיכר דרך ירושלים/שרגא בן ארי. בעל אי תנועה נגיש גם הוא.
מעבר חצייה נגיש עם הנמכה בכיכר דרך ירושלים/שרגא בן ארי. בעל אי תנועה נגיש גם הוא.