מעבר חצייה

ממעבר חצייה לא נגיש יש הגבה קטנה
ממעבר חצייה לא נגיש יש הגבה קטנה