מעבר מרחוב לפארק.

מעבר נגיש מרחוב הבוסתן לפארק הדקלים שברחוב הרב שאולי ברחובות החדשה.
מעבר נגיש מרחוב הבוסתן לפארק הדקלים שברחוב הרב שאולי ברחובות החדשה.