מעבר צר למקלט אין מרחב תמרון ויש מדרגה ומנעול למקלט