מעדנית אבי דעבול

סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חיים אברהמי - 052-7042071
סופר כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חיים אברהמי - 052-7042071